Posts in תערוכה
כנסת ישראל

ב21 בנובמבר צוין בכנסת יום המאבק באלימות נגד נשים, בהשתתפות המיצב "איננה עוד", המשפחות השכולות וכלי התקשורת. בגדי המיצב  חיכו לשרים השונים מחוץ לדיונים השונים, תלויים יתומים וחסרי קול, מבקשים להזכיר לבאי הכנסת- זה לא סתם עוד יום, ואלו לא סתם עוד בגדים.

Read More