שדרות רוטשילד תל אביב

במסגרת אירועי המחאה ״אני אישה אני שובתת״, 4.12.18.