תל אביב

בחודש ינואר התארחנו בכנס בקריית הממשלה בתל אביב. הכנס עסק באלימות נגד נשים ורצח נשים, ונעשה בשיתוף ניר אלימלך שהעביר את הרצאתו. המפגש עם עובדי הממשלה יצר אירוע חזק עם תגובות רבות והתעניינות אוהדת.
ברצוננו להודות למנהלי קרית הממשלה בתל אביב על האירוח החם. אנחנו מחכות בקוצר רוח לשיתוף פעולה עתידי עימכם, ולמפגשים חוזרים עם העובדים/ות הנלהבים/ות.